Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Viện Nghiên Cứu Chiến Lược

Khoa học công nghệ

HỘI THẢO THAM VẤN "PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035"

HỘI THẢO THAM VẤN "PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2035"

Chiều 16/3/2021, tại Hội trường khách sạn Quê tôi, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã diễn ra Hội thảo tham vấn: "Phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035". Hội thảo do Sở Văn hoá, Thể thao và Du...

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: "Định hướng hoạt động đổi mới công nghệ chế biến của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, giai đoạn 2019 - 2025"

Họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp tỉnh: "Định hướng hoạt động đổi mới công nghệ chế biến của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, giai đoạn 2019 - 2025"

Sáng 28/7/2020, Tại trụ sở của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước, Hội đồng chuyên môn đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu Dự án NCKH: "Định hướng hoạt động đổi mới công nghệ chế biến của Công ty TNHH...

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DO VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ DO VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CHỦ TRÌ THỰC HIỆN

Viện Nghiên cứu Chiến lược đã và đang tham gia chủ trì thực hiện các đề tài, dự án khoa học - công nghệ các cấp

HỘI THẢO KHOA HỌC: "ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2035"

HỘI THẢO KHOA HỌC: "ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, TẦM NHÌN ĐẾN 2035"

Ngày 02/02/2021, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Viện Nghiên cứu Chiến lược (Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM) tổ chức buổi Hội thảo khoa học lần 1 với chủ đề “Định hướng phát triển du lịch tỉnh Sóc Trăng giai...

Hội thảo: “Giải pháp cấp bách cùng định hướng chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, sau đại dịch Covid-19”

Hội thảo: “Giải pháp cấp bách cùng định hướng chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận, sau đại dịch Covid-19”

Sáng 30/6, tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận phối hợp với Viện nghiên cứu Chiến lược và Quản trị doanh nghiệp - Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Giải pháp cấp...

Hội nghị Khoa học Quốc gia 2021

Hội nghị Khoa học Quốc gia 2021

Hội nghị khoa học Quốc gia FAIR-2021 (được tổ chức tại HUFI vào ngày 12,13/8/2021):
-

1 2 > >>