Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Viện Nghiên Cứu Chiến Lược

Đào tạo

LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

Ngày 19/3/2021, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Chiến lược đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Cửu Long. Chủ trì buổi tiếp, về phía Trường Đại học Cửu Long có PGS.TS. Lương Minh Cừ - Hiệu trưởng nhà trường, Đại diện các đơn vị thuộc trường: Phòng Tổ...